CHENG Jian Huan < Back  
Sport Shooting
CGA Singapore   
Gender Women
Born 17 Dec 1992
Height1.60 m
Weight 47 kg